Vilket batteri skall jag välja till min solcellsanläggning? (villa-edition)

Ändrad den Tors, 23 nov., 2023 vid 11:02 E.M.

Vilka parametrar skall man betrakta för valet av energilager?

Vilket batteri som skall installeras styrs till största del över vilken växelriktare och märket på den. Det avgränsar kraftigt vilka batterier som kan användas. Men frågeställningen bör vara den omvända. Dvs hur skall batteriet användas och vilka krav ställs på energilagringssystemet? Dessutom är, som alltid, pengarna en begränsande faktor som måste vägas med de övriga tekniska kraven. Det kan upplevas som en djungel, men med några enkla tips kommer Senergia i detta blogginlägg guida dig till att hitta rätt energilager.

Tekniska & funktionella krav

Vårt viktigaste tips är att du som slutkund måste vara tydlig i vad du förväntar dig av ditt energilager. Vilka tekniska krav ställer du? Skall batteriet klara ex både ödrift och kapa effekttoppar? Har du enfaslaster eller trefaslaster som skall kunna drivas om strömmen går? Hur länge skall du driva dina laster om ett strömavbrott skulle ske och vilka laster är det du menar? Hela huset?

Med en tydlig kravställning kan du ge din installatör rätt förutsättningar att rekommendera ett energilager som möter alla dina behov.

Temperatur och placering

Batteriet trivs bäst när det är svalt. Man skall vara försiktigt vid valet av installationsplats. Både för att inte alla batterier klarar att vara utomhus samt att batteriet är en ökad brandrisk som man måste beakta. Många batterier måste också placeras nära växelriktaren. Ofta anges 5m från växelriktaren som ett krav. Detta påverkar också valet av installationsplats.

Batteriets energi (kWh)

Storleken på hur mycket batterikapacitet som skall installeras är en svår fråga att besvara beroende på vilken applikation som avses. Kom ihåg att beroende på batterikemi (i 99% LFP) så skall du som ägare av batteriet inte använda mer än 80% av den totala kapaciteten för att batteriet inte skall slitas för mycket (se DoD och urladdningsfönster från tidigare blogginlägg 11 ”Lilla batteriskolan”). Dessutom degraderas batteriet och har ett visst antal cykler. Det innebär att den kapaciteten du har dag 1 kommer du inte ha hela batteriets livslängd. Du bör överdimensionera ditt system med minst 20-40% mot den kapaciteten du tror du behöver idag för att inte systemet skall ha för lite batterikapacitet när det degraderas.

Batteriets effekt (kW)

Idag är den största lönsamheten i att investera i ett energilager att delta på frekvensmarknaden med sitt batteri och låta en aggregator styra det (se inlägg 20 av teknikbloggen för mer info om aggregatorns roll). Då ersättningsnivån styrs av batteriets maximala effekt, så är det mer lönsamt att satsa på ett kraftfullt batteri med ett högt kapacitetstal (helst över 0,5C eller upp till 1C, se tidigare inlägg från teknikbloggen för att läsa mer)

Ekonomi

Ett batteri är en dyr komponent. Det finns idag ett mycket fördelaktigt skatteavdrag (Skatteavdrag för grön teknik) som inkluderar 50% max 50 000kr per person och år. Se till att om du söker detta avdrag har betalat tillräckligt mycket skatt och att anläggningens storlek anpassas så att inte du som beställare inte får bästa möjliga utväxling på din investering.


Senergias Tips:

  • Installera batteriet i ett eget rum med förstärkt brandskydd, helst i en egen brandcell. EI60, dvs dubbla lager gips är en god rekommendation. Se till att det finns brandlarm och brunn i rummet.
  • Växelriktaren måste också ha smartmätaren inkopplad, denna skall sitta vid inkommande el (vid elmätaren). De flesta kräver kabeldragning (men senergia säljer en trådlös brygga mellan smartmätare och växelriktare, LÄNK).
  • Storleken på ditt batteri kan i framtiden behöva anpassas (du vill ju ha möjlighet att bygga ut), välj därför ett energilager där du antingen kan komplettera med fler batterimoduler eller går att bygga ut med ett helt till parallellt energilager
  • Satsa på ett batteri med mycket effekt, högt C-tal
  • Så som det Gröna Teknikavdraget ser ut i dagsläget förnyas potten varje år. Det gör att du som villaägare kan komplettera din installation i framtiden och bygga ut din batterikapacitet!

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov