Charge Amps - OCPP eller API?

Modified on Sun, 04 Dec 2022 at 11:37 PM

OCPP är den standard som är framtagen i Europa för laddinfrastruktur så det är vad alla kommer att ha som kommunikationsspråk mellan laddboxar och back-end i framtiden.

 

Fördelar för kunder som Chargeamps laddboxar med  OCPP:

 

  • Alla CHarge Amps produkter kommer att uppdateras till OCPP-protokollet så när man väljer en OCPP har man redan det klart
  • Kommunikationen till andra integrationer går snabbare med OCPP-boxarna
  • Charge AMps har utvecklat ett nytt back-end som kommunicerar med OCPP med OCPP-produkterna och där har vi lagt in alla nyheter och förbättringar. Framtida uppgraderingar som görs i Charge Amps back-end sker enbart i OCPP-cloudet då Charge Amps API inte kommer att finnas kvar om ett par år
    • Till exempel fasallokeringen är smartare i OCPP-varianterna (fasallokeringen är smart redan i CAPI men ännu mer utvecklad i OCPP); för att få fasrotation på en installation krävs på Charge Amps API att man ställer laddarna som enfasladdare i molnet. I OCPP behövs inte det utan man kan låta alla laddare vara trefas. En elbil kan då ladda trefas samtidigt som övriga hybrider delar smart på faserna.

 

Enda tillfället där kunder måste ha Charge Amps API är där man redan har några Charge Amps API -laddare installerade och ska komplettera med ytterligare laddare. För att de ska kunna läggas i samma lastbalanseringsgrupp måste de nya också vara Charge Amps API. Det är edast av den här anledningen vi har kvar CAPI-laddare tills Charge Amps konverterat alla till OCPP.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article