Hur mycket spänning i en slinga ?

Modified on Sun, 15 May, 2022 at 7:03 PM

Hur mycket spänning som blir i en slinga beror på vilka och hur många paneler som seriekopplas. Hur mycket växelriktare minst behöver och klarar av kan man utläsa från databladet. En samling solpaneler kan nå spänningar upp till 1000V-1500V.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article