Ferroamp - CTEK - Integrera CTEK laddare API

Modified on Sun, 15 May, 2022 at 7:34 PM

Information till Dig som är installatör av Ferroamps EnergyHub och Chargestorm Connected laddbox EnergyHub integrerar solel, elbilsladdning, energilager och elnätet så att energin och effekten används optimalt i fastigheten. Integrationen, som sker med ett öppet API, möjliggör att man kan använda EnergyHub som en energimätare som hela tiden har kontroll på fastighetens effektuttag och tillgänglig effekt till elbilen. Samarbetet innebär att CTEK:s lastbalansering arbetar tillsammans med Ferroamps fasbalansering som ger en sömlös integration. Effekt fördelas till bilarna med hänsyn taget till den aktiva fasbalansering som går att göra med EnergyHub eller den effekt som kan tillföras av ett stationärt batteri. EnergyHub kan även maximera fastighetens tillgängliga effekt för elbilsladdning utan att fastighetsägaren behöver vara rädd för överbelastning i fastigheten. 


För att detta ska fungera behöver laddarna kompletteras med CTEKs lastbalansering NanoGrid Local, samt att EnergyHub och laddarna behöver vara på samma nätverk 


Efter installation av Ferroamps EnergyHub och elbilsladdarna (-en) behöver CTEK veta energihubbens IP-nummer samt storleken på fastighetens säkring. Efter det konfigurerar CTEK laddarna med dessa uppgifter en NanoGrid fil skapas som sen laddas upp i laddboxarna. 

Se beskrivning nedan. Steg för steg: 


1. Montera Ferroamp EnergyHub, eller se i befintlig EnergyHub, och se vad har den för IP adress Bläddra fram till menyn och läs av IP-adressen. 


2. Maila support@ferroamp med information om installationsuppgifter/ID-nr och be om att aktivera API för CTEK-laddaren samt vilken storlek på huvudsäkring som gäller. (Om inte IP-adress hittas, trots det är online, EnergyHub be om IP-adress genom mail till support@ferroamp.se) 


3. Ge CTEK information om E-hubens IP adress samt storlek på säkring. 


4. Säkerställ att alla apparater sitter på samma nätverk Både CTEK-laddaren och Ferroamp EnergyHub kopplas upp mot internet, exempelvis via en gemensam switch. Alternativt kan båda kopplas direkt till routern som kommunicerar med internet. Figur 1. Alternativ 1. Laddbox och EnergyHub kopplas in mot gemensam router. Figur 2. Alternativ 2. Laddbox och EnergyHub kopplas in mot gemensam switch. 


5. CTEK skriver en NanoGrid fil och laddar upp den i kundens elbilsladdare. Om laddboxen är uppkopplad mot internet laddas filen upp direkt till laddaren. Om anläggningen inte är uppkopplad mot internet måste varje laddbox uppdateras med NanoGrid-filen manuellt via USB-kabel in i laddaren. 


Checklista Punkt Aktivitet kommentar Utfört (Ja/Nej) 

1 EnergyHubs IP-adress Ex: 192.168.0.101 

2 Aktivera EnergyHub API Maila support@ferroamp.com 

3 Kontakta Cteks support och uppge: • Fastighetens huvudsäkring • Laddboxens(arnas) serienummer • EnergyHubs IP-adress https://chargestorm.se/support/ 

4 Kontrollera att EnergyHub och laddbox är kopplade mot samma nätverk (internet) 5 Ladda upp NanoGrid-fil Via Cteks molntjänst eller via kabel

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article